ALUMNAT ADMÈS A BATXILLERAT/BATXIBAC MATRÍCULA 2017-2018

Període de matrícula o reserva de plaça (alumnat amb pendents):

Del 4 a l’11 de juliol.

Matrícula de setembre:

dies 7, 8 i 12 de 9 a 13h.

Horari de matrícula:

De dilluns a divendres de 9 a 13 h.

Imprimiu la documentació a doble cara (si es possible) i complimenteu el que calgui.