MATRÍCULA 1r I 4t D’ESO

El període de matrícula per al proper curs 2017-18 de l’alumnat nou és:

1r d’ESO del 12 al 16 de juny.
4t d’ESO del 26 al 30 de juny.
Descarregueu i complimenteu la documentació que heu de lliurar a la secretaria (dins l’horari de dilluns a divendres de 9 a 13 h).

 1. Full de dades de l’alumne/a (MODEL 1).
 2. Full d’al·lèrgies ( MODEL 2).
 3. Imprès de domiciliació bancària (MODEL 3).
 4. Full d’autorització per a la publicació d’imatges (MODEL 4).
 5. Carta de compromís (MODEL 5).
 6. Acceptació de les normes de convivència del centre (MODEL 6).
 7. Autorització d’activitats complementàries (MODEL 7).
 8. Sol·licitud de primera llengua i optatives per 1r o 4t (ompliu el que correspongui), (MODEL 8).
 9. Còpia del DNI de l’alumne/a si en disposa i no s’ha adjuntat a la preinscripció.
 10. Una fotografia de l’alumne/a mida carnet, amb nom i cognom darrera (actual i en color).
 11. Fotocòpia del carnet de vacunacions.
 12. Comprovant de pagament de l’assegurança escolar d’11 € pels alumnes de 1r d’ESO i 1’12 € pels alumnes de 4t d’ESO, on consti el nom i cognoms i curs en el qual es matricula de l’alumne/a. L’ingrés cal fer-lo al compte núm. ES64 3025 0012 1114 00066581, de la Caixa d’Enginyers.
 13. Us adjuntem també, full informatiu de l’AMPA i de l’Associació esportiva.