SECRETARIA

Pagament de Matrícula

Institut Montserrat
Curs acadèmic 2020/2021
1r d’ESO2n d’ESO3r d’ESO4t d’ESOBatxillerat
Assegurança escolar12€12€1.20€1.20€1.20€
Quota de centre40€40€40€40€40€
Activitats i sortides complementàries obligatòries*50€50€50€35€
Activitats d’idiomes i adequació informàtica 75€

Es tracta d’una quota única per a tot el curs i cal fer l’ingrés al núm. de compte

ES64 3025 0012 1114 00066581

de la Caixa d’Enginyers, fent constar els cognoms i el nom de l’alumne/a.

NOTA* Els imports per activitats i sortides complementàries obligatòries d’ESO es regularitzen a final del curs acadèmic en funció de les activitats realitzades.