SECRETARIA

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2021/2022

(de l’11 al 17 de maig)

OFERTA DE PLACES

1r de batxillerat: 55 places + 5 de NEE

2n de batxillerat: 16 places + 0 de NEE