SECRETARIA

Servei de Menjador Escolar

El servei de menjador és un servei voluntari que ofereix el centre i està gestionat per l’Associació Escolar Esportiva Institut Montserrat (AEE Institut Montserrat).

Existeixen dues possibilitats d’ús del servei:

Alumnes fixes: són els alumnes que fan un ús del servei de forma continuada al llarg de tot el curs escolar. Existeix la possibilitat de 4 opcions d’alumnes fixes (2 dies, 3 dies, 4 dies o 5 dies).

Cal realitzar la inscripció al servei complimentant el formulari l’alta abans de la data d’inici del servei (12 de setembre o 18 de setembre) i  el servei s’oferirà tots els dies lectius des del 12 de setembre de 2017 fins el 22 de juny de 2018.

Alumnes esporàdics: són els alumnes que fan ús del servei de forma excepcional.

Els alumnes esporàdics hauran de comprar el tiquet a la coordinadora de Menjador el mateix dia abans de les 11:00h

El preu del servei s’estableix amb una quota fixa mensual, resultant de prorratejar el cost total anual entre 9 mensualitats, que es cobrarà a principis de cada mes entre setembre i maig, segons el següent barem:

Ús del servei
2 dies/setmana
Ús del servei
3 dies/setmana
Ús del servei
4 dies/setmana
Ús del servei
5 dies/setmana
Ús del servei
esporàdic
48,22€72,33€97,82€121,93€6,80€

Totes les baixes i variacions del servei caldrà comunicar-les 8 dies abans de l’inici del mes  www.institutmontserrat.cat/comunitat/menjador/