EL NOSTRE INSTITUT

CALENDARI DE FESTIUS

Institut Montserrat_calendari
  • VACANCES DE NADAL: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.
  • VACANCES DE SETMANA SANTA: del 4 al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos.
ANY 2019
DataFesta
Dimarts 24 de setembreFesta de la Mercè
Divendres 1 de novembre Festa de Tots Sants
Dilluns 4 de novembre Festa de lliure elecció
Divendres 6 de desembreFesta de la Constitució

ANY 2020
DataFesta
Dilluns 24 de febrerFesta de lliure disposició
Dimecres 1 de maigFesta del Treball
Divendres 29 de maigFesta de lliure disposició
Dilluns 1 de juny Segona Pasqua

I les que determini l’Ajuntament de Barcelona