OFERTA EDUCATIVA – ESO

Optatives

Relació de matèries optatives de l’ESO (curs 2015-2016)*:

  • Història de les religions
  • Introducció al francès
  • Italià