OFERTA EDUCATIVA – ESO

Optatives

Relació de matèries optatives de l’ESO (curs 2020-2021):

  • Segona llengua: Francès.
  • Segona llengua: Italià.
  • Agenda 21.
  • DAM (Dinamització activitat motriu).