OFERTA EDUCATIVA – ESO

Optatives

Relació de matèries optatives de l’ESO (curs 2021-2022):

  • Segona llengua estrangera: Francès.
  • Segona llengua estrangera: Italià.
  • Escriptura creativa.