OFERTA EDUCATIVA – ESO

Optatives

Relació de matèries optatives de l’ESO (curs 2015-2016)*:

Primer curs
 • Història de les religions
 • Introducció al francès
 • Italià
Segon curs
 • Francès
 • Italià
 • Música
 • Mitologia
 • Agenda 21
Tercer curs

Cada una de les dues opcions és per mig curs:

 • Francès
 • Italià
 • Cultura clàssica
 • Emprenedoria
Quart curs
 • Orientació i reforç
 • Anàlisi crítica de cinema en anglès
 • Disseny i manteniment de xarxes informàtiques
 • Fem sociologia
 • El color
 • L’aigua
 • D’Homer (el grec) a Homer (Simpson) i una anàlisi filosòfica