OFERTA EDUCATIVA – ESO

Treballs de síntesi i projecte d’investigació

Institut Montserrat_Jardi

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats interdisciplinarios programades per l’equip de professors al voltant d’un tema i realitzades durant una dies, aproximadament una setmana.
Durant el seu desenvolupament l’alumnat ha de mostrar capacitat d’autonomía en l’organització del seu treball individual i capacitat de cooperació i col·laboració en el
treball en equip.

Primer d’Educació secundària obligatòria:

  • El jardí de l’Institut Montserrat

Segon d’Educació secundària obligatòria:

  • La Barcelona medieval

Tercer d’Educació secundària obligatòria:

  • El món dels sentits

Projecte d’investigació del Quart d’Educació secundària obligatòria:

L’alumnat, en grup, ha de participar en la confecció d’un projecte d’investigació en un tema que sigui del seu interès, amb el qual estarà en contacte des de final del mes de gener a través de l’optativitat del curs. En aquest curs 2013-14 els temes proposats han estat relacionats amb diferents àrees: matemática, història, mitjans audiovisuals, llengües estrangeres, matemàtiques, economia …
Té un format extensiu amb una setmana intensiva, al final de la qual hauran de fer una exposició pública del seu projecte. És molt important preparar l’expressió oral i la presentació amb els mitjans àudio-visuals adients.