OFERTA EDUCATIVA – ESO

Treballs de síntesi i projecte d’investigació

Institut Montserrat_Jardi

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats interdisciplinàries programades pel professorat al voltant d’un tema i realitzades durant uns dies, aproximadament una setmana.

Durant el seu desenvolupament l’alumnat ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual i capacitat de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

L’objectiu final és la realització d’un projecte al voltant del tema proposat per a cadascun dels cursos.

Els TS i projectes del curs 2020-21 han estat els següents:

Primer d’Educació secundària obligatòria:

  • “Periodisme d’aventura” ( una part del treball es fa en  casa de colònies)

Segon d’Educació secundària obligatòria:

  • Els espais de Muntanya” ( una part del treball es fa en  casa de colònies)

Tercer d’Educació secundària obligatòria:

  • ”Medicaments: Quin, quan i com” (Projecte d’aprenentatge i servei)

Projecte d’investigació del Quart d’Educació secundària obligatòria:

L’alumnat, en grup, ha de participar en la confecció d’un projecte d’investigació en un tema relacionat amb els continguts de la matèria d’Aprenentatge i Servei. En aquest curs 2020-21 els temes proposats han estat relacionats amb diferents àrees: Proposades a Aprenentatge i Servei, Improversem, i Orientació d’estudis.Té un format extensiu amb una setmana intensiva, al final de la qual hauran de preparar un treball, amb mitjans àudio-visuals, de tota la tasca realitzada.