SECRETARIA

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2022/2023

Presentació de sol·licituds del 20 al 26 d’abril de 2022:

OFERTA DE PLACES

1r de batxillerat:  59  places +   5 de NEE

2n de batxillerat:   27 places