OFERTA EDUCATIVA – ESO

Projecte curricular

Institut Montserrat_Robotica

En aquesta etapa volem que el nostre alumnat aprengui els coneixements i adquireixi les competències necessàries i bàsiques per a tot tipus d’aprenentatge posterior i, a l’hora, li volem transmetre aquells valors imprescindibles per viure dignament en societat: esforç, solidaritat, tolerància, respecte cap a les persones i també cap a l’entorn material.
Apostem per la diversitat, per l’atenció personalitzada i per l’atenció cap a aquells que tenen més dificultats (dins de l’aula, en petit grup, o atesos pel personal específic a la SIEI), també cap aquells/es alumnes que poden avançar una mica més que els seus companys, mitjançant l’aprenentatge en anglès o francès, o amb plans específics, amb activitats d’ampliació a dins o a fora de l’aula.

L’educació secundària obligatòria consta de cuatre cursos dividits en dos cicles acadèmics de dos cursos cadascun:

 • Primer cicle: de 12 a 14 anys
 • Segon cicle: de 14 a 16 anys

En acabar aquests estudis amb aprofitament, s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària.

Distribució d’hores setmanals/matèriaPrimerSegonTercerQuart
Català 3 3 3 3
Castellà 3 3 3 3
Matemàtiques3444
Socials3333
Biologia i Geologia32
Física i Química32
TecnologiaProjectes (2h)22
Anglès/Francès3433
Ed. Física21 + Projectes (1h)22
Ed. Visual i Plàstica2Projectes (2h)
Música22
Religió/ValorsProjectes (1h)Projectes (1h)11
Optativa / Específica1* 2*2*9**
Tutoria1111
Treball de SíntesiIntensiu d’una setmanaIntensiu d’una setmana Intensiu d’una setmana
Projectes (Treball Globalitzat)44
Pojecte d’investigació1
TOTAL30303030

* Entre les matèries optatives del curs 2020-21 hem tingut les següents:

Per a 1r ESO:

Escriptura creativa

Segona llengua estrangera: Francès

Segona llengua estrangera: Italià

Per a 2n ESO:

Aprenem valors amb l’esport

Segona llengua estrangera: Francès

Segona llengua estrangera: Italià

Per a 3r ESO:

Emprenedoria

Cultura clàssica

Segona llengua estrangera: Francès

Segona llengua estrangera: Italià

Per a 4t d’ESO:

**Per les optatives de 4t d’ESO l’alumne/a tria entre un d’entre aquests quatre itineraris:

 1. Ciències: Física i Química + Biologia
 2. Tecnologia: Física i Química + Tecnologia
 3. Lletres: Llatí + Filosofia
 4. Ciències socials: Llatí + Economia
 5. Ciències socials: Filosofia + Economia

Aquest itinerari es completa amb una 3ª matèria optativa, a triar entre les següents:

 1. Música
 2. Informàtica
 3. Educació visual i plàstica
 4. Segona llengua estrangera: Francès o Italià