OFERTA EDUCATIVA – BATXILLETAT

Projecte curricular

Institut Montserrat_LAboratori

El Batxillerat consta de dos cursos acadèmics, que convencionalment comprèn dels 16 als 18 anos. Aquests estudis pretenen, també, garantir la formació integral de l’alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant, com ara la maduració intel·lectual i humana, l’adquisició i la integració de nous sabers i habilitats, el contacte amb components fonamentals de la civilització actual – Llengua, Història, Pensament, Ciència, Tecnologia i Art -, l’adquisició d’una metodologia adient i una visió del món des de bases sòlides, a més de preparar per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l’entorn europeu, i més endavant, per a la vida laboral.

El curs 2011-12 es va començar a implantar, al alumnes que ho han sol·licitat i compleixen els requisits de llengua necessaris, la convalidació amb el batxillerat francès, segons el projecte Batxibac de la Generalitat de Catalunya i el Govern de França.
En el nostre centre es poden estudiar les dues modalitats de Batxillerat següents:

  • Humanitats i Ciències Socials
  • Ciències i Tecnologia

Les modalitats permeten a l’alumnat traçar un camí que el condueixi des de la formació general, proporcionada per les matèries comunes, fins a la consolidació del seu currículum, adreçat cap a uns estudis o unes professions determinats.
Totes les modalitats tenen:
Currículum comú

  • Matèries comunes.
  • Tutoria: Cada grup-classe té una hora de tutoria a la setmana.
  • Treball de recerca.

Currículum diversificat

  • Matèries de modalitat. L’alumnat tria un mínim de 6 matèries de modalitat entre els dos cursos. Aquest mínim es completa amb les matèries optatives.
  • Matèries optatives. Són matèries que l’alumnat tria en funció dels seus interessos, aptituds i dels estudis que té previst realitzar en un futur.

Així doncs, a banda del treball de recerca i de l’acció tutorial individualitzada, els estudis del Batxillerat ocupen als alumnes 30 hores lectives setmanals en cadascun dels cursos que s’imparteixen en horari intensiu de matins de 8:00 a 14:30 h amb un esbarjo d’11:00 a 11:30 h.

ITINERARIS DE BATXILLERAT

Per al proper curs hi ha canvis previstos en el currículum.

1r Batxillerat – Currículum comú

MATÈRIES COMUNES
MATÈRIAHORES
CATALÀ2h
CASTELLÀ2h
ANGLÈS/FRANCÈS/ITALIÀ
3h
FILOSOFIA
2h
EDUCACIÓ FÍSICA
2h
CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI2h
TUTORIA1h
MODALITAT 1
4h
MODALITAT 24h
MODALITAT 34h
OPTATIVA DE MODALITAT / MODALITAT 42h
OPTATIVA 1 / MODALITAT 42h

1r Batxillerat – Matèries de Modalitat

Matèries de modalitat
CIÈNCIES i TECNOLOGIA (1)CIÈNCIES i TECNOLOGIA (2)HUMANITATS (3)SOCIAL (4)
MOD 1MATES 1 (Obligatòria)MATES 1 (Obligatòria)LLATÍ 1 (Obligatòria)MAT APLICADES 1 (Obligatòria)
MOD 2Cal escollir-ne una
FÍSICA 1
QUÍMICA 1
C TERRA 1
BIOLOGIA 1
TEC IND 1
DIB TÈC 1
QUÍMICA 1 (Obligatòria)Cal escollir-ne una
LIT CASTELLANA
GREC 1
HIST MÓN CONTEMPORANI
ECONOMIA
ECONOMIA DE L’EMPRESA
MAT. APLICADES 1
Cal escollir-ne una
EMPRESA DE L’EMPRESA 1
ECONOMIA
HIST MÓN CONTEMPORANI
LIT CASTELLANA
LLATÍ 1
GREC 1
MOD 3Cal escollir-ne una
FÍSICA 1
QUÍMICA 1
C TERRA 1
BIOLOGIA 1
TEC IND 1
DIB TÈC 1
Cal escollir-ne una
FÍSICA 1
C TERRA 1
BIOLOGIA 1
TEC IND 1
DIB TÈC 1
Cal escollir-ne una
LIT CASTELLANA
GREC 1
HIST MÓN CONTEMPORANI
ECONOMIA
ECONOMIA DE L’EMPRESA
MAT. APLICADES 1
Cal escollir-ne una
EMPRESA DE L’EMPRESA 1
ECONOMIA
HIST MÓN CONTEMPORANI
LIT CASTELLANA
LLATÍ 1
GREC 1
MOD 4OPT. MOD 1 + OPT. 1Cal escollir-ne una
FÍSICA 1
C TERRA 1
BIOLOGIA 1
TEC IND 1
DIB TÈC 1
OPT. MOD 1 + OPT. 1OPT. MOD 1 + OPT. 1
Matèries de modalitat
OPT. MOD.*APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1
BASES DE LITERATURA UNIVERSAL 1
ELECTROTÈCNIA BÀSICA 1
FONAMENTS D’ECONOMIA 1
FONAMENTS DEL DISSENY 1
INICIACIÓ A LA HISTÒRIA DE L’ART 1
INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES AMBIENTALS 1
LITERATURE (només Batxibac)
OPT 1 **BIOLOGIA HUMANA 1
ESTADA A L’EMPRESA
FRANCÈS 1
ITALIÀ 1
IMATGE 1
PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 1
SIMBOLOGIA ARTÍSTICA
SCIENCIES SOCIALES (només Batxibac)

* Aquestes matèries tenen caràcter introductori amb continguts de modalitat.

** Matèries ofertes el curs actual.  Es mostren a títol informatiu.

2n Batxillerat – Currículum comú

MATÈRIES COMUNES
MATÈRIAHORES
CATALÀ2h
CASTELLÀ2h
ANGLÈS/FRANCÈS/ITALIÀ
3h
HISTÒRIA
3h
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA3h
TUTORIA1h
MODALITAT 5
4h
MODALITAT 64h
MODALITAT 74h
OPTATIVA DE MODALITAT / MODALITAT 82h
OPTATIVA 2 / MODALITAT 82h
Matèries de modalitat
CIÈNCIES i TECNOLOGIA (1)CIÈNCIES i TECNOLOGIA (2)HUMANITATS (3)SOCIAL (4)
MOD 5MATES 2 (Obligatòria)MATES 2 (Obligatòria)LLATÍ 2 (Obligatòria)MAT APLICADES 2 (Obligatòria)
MOD 6Cal escollir-ne una
FÍSICA 2
QUÍMICA 2
BIO 2
C TERRA 2
TEC IND 2
DIB TÈC 2
QUÍMICA 2 (Obigatòria)Cal escollir-ne una
LIT CAT
GREC 2
HIST ART
GEOGRAFIA
ECONOMIA DE L’EMPRESA 2
MAT APLICADES 2
Cal escollir-ne una
GEOGRAFIA
ECONOMIA DE L’EMPRESA 2
LIT CAT
HIST ART
GREC 2
LLATÍ 2
MOD 7Cal escollir-ne una
FÍSICA 2
QUÍMICA 2
BIO 2
C TERRA 2
TEC IND 2
DIB TÈC 2
Cal escollir-ne una
FÍSICA 2
QUÍMICA 2
BIO 2
C TERRA 2
TEC IND 2
DIB TÈC 2
Cal escollir-ne una
LIT CAT
GREC 2
HIST ART
GEOGRAFIA
ECONOMIA DE L’EMPRESA 2
MAT APLICADES 2
Cal escollir-ne una
GEOGRAFIA
ECONOMIA DE L’EMPRESA 2
LIT CAT
HIST ART
GREC 2
LLATÍ 2
MOD 8OPT MOD. + OPT 1Cal escollir-ne una
FÍSICA 2
QUÍMICA 2
BIO 2
C TERRA 2
TEC IND 2
DIB TÈC 2
OPT MOD. + OPT 1OPT MOD. + OPT 1
Matèries de modalitat
OPT. MOD.*APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 2
BASES DE LITERATURA UNIVERSAL 2
ELECTROTÈCNIA BÀSICA 2
FONAMENTS D’ECONOMIA 2
FONAMENTS DE DISSENY 2
INICIACIÓ A LA HISTÒRIA DE L’ART 2
INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES AMBIENTALS 2
LITERATURE (només Batxibac)
OPT 1 **BIOLOGIA HUMANA 2
EINES INFORMÀTIQUES I PROGRAMACIÓ
BANDES SONORES
FRANCÈS 2
IMATGE 2
ITALIÀ 2
PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA 2
SCIENCIES SOCIALES ( només Batxibac)

* Aquestes matèries tenen caràcter introductori amb continguts de modalitat. Cal cursar la mateixa que s’hagi fet a primer

** Matèries ofertes el curs actual.  Es mostren a títol informatiu.

BATXIBAC (DOBLE TITULACIÓ CATALANA i FRANCESA)

Per al proper curs hi ha canvis previstos en el currículum

Matèries de batxilleratHores 1rHores 2nImpartida en francès
CATALÀ22
CASTELLÀ22
FRANCÈS333 + 3
EDUCACIÓ FÍSICA2
FILOSOFIA2
CIÈNCIES DEL MÓN CONT.2
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA3
HISTÒRIA3
TUTORIA111 + 1
MODALITAT 14
MODALITAT 24
MODALITAT 34
MODALITAT 44
MODALITAT 54
MODALITAT 64
OPTATIVA Sciences sociales (complements curriculars d’història de França)222 + 2
OPTATIVA: Litérature française (complements curriculars de literatura)222 + 2
TREBALL DE RECERCA2
ALTRES: Stage / Lycée en France / Teatre444
TOTAL HORES EN FRANCÈS25