OFERTA EDUCATIVA – BATXILLETAT

Projecte curricular

Institut Montserrat_LAboratori

El Batxillerat consta de dos cursos acadèmics, que convencionalment comprèn dels 16 als 18 anos. Aquests estudis pretenen, també, garantir la formació integral de l’alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant, com ara la maduració intel·lectual i humana, l’adquisició i la integració de nous sabers i habilitats, el contacte amb components fonamentals de la civilització actual – Llengua, Història, Pensament, Ciència, Tecnologia i Art -, l’adquisició d’una metodologia adient i una visió del món des de bases sòlides, a més de preparar per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l’entorn europeu, i més endavant, per a la vida laboral.

El curs 2011-12 es va començar a implantar, al alumnes que ho han sol·licitat i compleixen els requisits de llengua necessaris, la convalidació amb el batxillerat francès, segons el projecte Batxibac de la Generalitat de Catalunya i el Govern de França.
En el nostre centre es poden estudiar les dues modalitats de Batxillerat següents:

  • Humanitats i Ciències Socials
  • Ciències i Tecnologia

Les modalitats permeten a l’alumnat traçar un camí que el condueixi des de la formació general, proporcionada per les matèries comunes, fins a la consolidació del seu currículum, adreçat cap a uns estudis o unes professions determinats.
Totes les modalitats tenen:
Currículum comú

  • Matèries comunes.
  • Tutoria: Cada grup-classe té una hora de tutoria a la setmana.
  • Treball de recerca.

Currículum diversificat

  • Matèries de modalitat. L’alumnat tria un mínim de 6 matèries de modalitat entre els dos cursos. Aquest mínim es completa amb les matèries optatives.
  • Matèries optatives. Són matèries que l’alumnat tria en funció dels seus interessos, aptituds i dels estudis que té previst realitzar en un futur.

Així doncs, a banda del treball de recerca i de l’acció tutorial individualitzada, els estudis del Batxillerat ocupen als alumnes 30 hores lectives setmanals en cadascun dels cursos que s’imparteixen en horari intensiu de matins de 8:05 a 14:35 h amb un esbarjo d’11:05 a 11:35 h.

ITINERARIS DE BATXILLERAT

Per al proper curs hi ha canvis previstos en el currículum.

1r Batxillerat – Currículum comú

MATÈRIES COMUNES
MATÈRIAHORES
CATALÀ2h
CASTELLÀ2h
ANGLÈS/FRANCÈS/ITALIÀ
3h
FILOSOFIA
2h
EDUCACIÓ FÍSICA
2h
CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI2h
TUTORIA1h
MODALITAT 1
4h
MODALITAT 24h
MODALITAT 34h
OPTATIVA DE MODALITAT2h
OPTATIVA 12h

1r Batxillerat – Matèries de Modalitat

Matèries de modalitat
ARQ i ENGCIÈNCIESCSALUTHUMANSOCIAL
MOD 1MATES 1MATES 1BIO 1LLATÍ 1MAT APL 1
MOD 2FÍSICA 1FÍSICA 1QUÍMICA 1HIST MÓNHIST MÓN
MOD 3TEC IND 1 DIB TÈC 1 QUÍMICA 1BIO 1
C TERRA 1
QUÍMICA 1
MATES 1 FÍSICA 1 C TERRA 1LIT CAST GREC 1EMPRESA1 ECONOM
Matèries de modalitat
OPT. MOD.*APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI BASES DE LITERATURA UNIVERSAL ELECTROTÈCNIA BÀSICA
FONAMENTS D’ECONOMIA
FONAMENTS DE QUÍMICA (A)
FONAMENTS DEL DIBUIX
INICIACIÓ A LA HISTÒRIA DE L’ART INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES AMBIENTALS LITERATURE (només Batxibac) MATEMÀTIQUES PER A LES CIÈNCIES
OPT 1 **BIOLOGIA HUMANA ELECTRÒNICA
ESTADA A L’EMPRESA 1 FONAMENTS DE QUÍMICA (B) FRANCÈS 1
ITALIÀ 1
SCIENCIES SOCIALES (només Batxibac) MITOLOGIA CLÀSSICA FONAMENTS DE LA IMATGE PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA 1

* Aquestes matèries tenen caràcter introductori amb continguts de modalitat.

** Matèries ofertes el curs actual.  Es mostren a títol informatiu.

2n Batxillerat – Currículum comú

MATÈRIES COMUNES
MATÈRIAHORES
CATALÀ2h
CASTELLÀ2h
ANGLÈS/FRANCÈS/ITALIÀ
3h
HISTÒRIA
3h
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA3h
TUTORIA1h
MODALITAT 5
4h
MODALITAT 64h
MODALITAT 74h
OPTATIVA DE MODALITAT2h
OPTATIVA 22h
Matèries de modalitat
ARQ i ENGCIÈNCIESCSALUTHUMANSOCIAL
MOD 5MATES 2MATES 2BIO 2LLATÍ 2MAT APL 2
MOD 6FÍSICA 2FÍSICA 2QUÍMICA 2HIST ARTGEOGRAFIA
MOD 7TEC IND 2 DIB TÈC 12 QUÍMICA 2
BIO 2
C TERRA 2
QUÍMICA 2
MATES 2 FÍSICA 2
C TERRA 2
LIT CAST GREC 2EMPRESA2
HIST ART
Matèries de modalitat
OPT. MOD.*APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI BASES DE LITERATURA UNIVERSAL ELECTROTÈCNIA BÀSICA
FONAMENTS D’ECONOMIA
FONAMENTS DE DISSENY
FONAMENTS DE FÍSICA
FONAMENTS DE QUÍMICA
INICIACIÓ A LA HISTÒRIA DE L’ART INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES AMBIENTALS MATEMÀTIQUES PER A LES CIÈNCIES
OPT 1 **ESTADA A L’EMPRESA 2 FRANCÈS 2
ITALIÀ 2
PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA 2 ARQUITECTURA, ART i TECNOLOGIA BIOLOGIA HUMANA 2 FONAMENTS DE LA IMATGE LITERATURE (només Batxibac) TREBALL DE CONDICIÓ FÍSICA MITOLOGIA
EINES INFORMÀTIQUES I PROGRAMACIÓ

* Aquestes matèries tenen caràcter introductori amb continguts de modalitat. Cal cursar la mateixa que s’hagi fet a primer

** Matèries ofertes el curs 2013-14. Es mostren a títol informatiu.

BATXIBAC (DOBLE TITULACIÓ CATALANA i FRANCESA)

Per al proper curs hi ha canvis previstos en el currículum

Matèries de batxilleratHores 1rHores 2nImpartida en francès
CATALÀ22
CASTELLÀ22
FRANCÈS333 + 3
EDUCACIÓ FÍSICA2
FILOSOFIA2
CIÈNCIES DEL MÓN CONT.2
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA3
HISTÒRIA3
TUTORIA111 + 1
MODALITAT 14
MODALITAT 24
MODALITAT 34
MODALITAT 44
MODALITAT 54
MODALITAT 64
OPTATIVA Sciences sociales (complements curriculars d’història de França)222 + 2
OPTATIVA: Litérature française (complements curriculars de literatura)222 + 2
TREBALL DE RECERCA2
ALTRES: Stage / Lycée en France / Teatre444
TOTAL HORES EN FRANCÈS25