ALUMNAT

NORMES DE CONVIVÈNCIA

Amb l’objectiu de mantenir un clima de convivència adient per a l’estudi i l’educació, l’institut es dota d’unes normes, en les quals es posa èmfasi en la importància de les classes (espai de treball i d’intercanvi d’idees), en tots els seus formats, com a unitat d’educació.

És per aquest motiu que valorem molt l’assistència i la puntualitat, en aquest sentit, informem les famílies mitjançant correu electrònic de les absències a primeres hores del matí. També considerem molt important l’actitud correcta i l’interès per les activitats que es desenvolupen a classe.

Els diversos punts que tracten les normes fan referència a:

 1.  Horari
 2. Assistència i puntualitat
 3. Incidències a l’aula
 4. Exàmens
 5. Biblioteca i sala d’estudis
 6. Activitats complementàries
 7. Material col·lectiu i neteja
 8. Material personal
 9. Prevenció d’hàbits perjudicials per a la salut
 10. Dret a la imatge
 11. Comissió de convivència

Aquestes normes, que es fan arribar a les famílies a principis de curs, són aprovades pel Consell Escolar. Correspon a la Comissió de Convivència del centre vetllar per la resolució dels conflictes que es puguin presentar, majoritàriament tractats i resolts amb la mediació entre les persones afectades.