SECRETARIA

MATRÍCULA de BATXILLERAT curs 2020/2021

Període de matriculació: del 8 al 14 de juliol.

Alumnes de 1r amb una o més matèries pendents d’avaluació extraordinària: del 7 al 10 de setembre.