SECRETARIA

MATRÍCULA de BATXILLERAT curs 2021/2022

Període de matriculació: del 12 al 16 de juliol (període ordinari)

Alumnes de 1r amb una o més matèries pendents d’avaluació extraordinària: del 7 al 10 de setembre