ALUMNAT

Orientació d’estudis

Orientació a l’etapa d’educació secundària obligatòria

Hi ha un equip en el qual intervenen Coordinació pedagògica, Direcció d’estudis, psicopedagogia, coordinació d’orientació de 4t. d’ESO i coordinació de nivell, que organitza les activitats destinades a orientació, i que es concreten en:

 • Acció tutorial a tots els nivells.
 • Acció tutorial a 3r d’ESO per orientar sobre l’elecció de matèries optatives.
 • Acció tutorial específica a 4t, al llarg de tot el curs, tant a nivell de grup com individualitzada i amb les famílies.
 • Sessions informatives sobre els batxillerats per a l’alumnat de 4t. d’ESO, a càrrec de Direcció d’estudis i d’alumnes de segon de batxillerat.
 • Xerrades informatives sobre diferents estudis universitaris (ciències socials, humanitats, ciències..), a càrrec d’antics alumnes de l’institut.
 • Assessorament i acompanyament a les proves d’accés als Cicles Formatius.
 • Sessions informatives sobre la formació professional, a càrrec de professors de centres on s’imparteixen cicles.
 • Saló de l’Ensenyament.
 • Porta 22 (Barcelona activa) Sessions d’orientació per a estudis posteriors.
 • Portal d’orientació acadèmica unportal.com.

Orientació en el batxillerat

Les activitats destinades a informar i assessorar l’alumnat dels estudis que es poden realitzar en acabar la formació acadèmica a l’institut, s’inclouen en diferents àmbits:

 • Acció tutorial tant per a qüestions que afecten el conjunt de la classe com per a l’atenció personalitzada.
 • Professorat de cada matèria específica per ajudar a conèixer de més a prop determinats estudis.
 • Coordinació pedagògica, Coordinació de batxillerat i Direcció d’estudis. Es fa atenció personalitzada a l’alumnat en un horari establert.
 • Aula mòbil: orientada especialment a alumnes de 1r. de batxillerat, però oberta a alumnes de 2n. Personal especialitzat mostra els diferents itineraris curriculars, diversas opcions d’estudis i com accedir-hi. En aquesta activitat, reforçada amb tallers d’orientació, es tracten tant l’accés a la Universitat com als Cicles Formatius.
 • Informació i acompanyament a les proves d’accés a la Universitat.
 • Saló de l’Ensenyament.
 • Porta 22 (Barcelona activa) Sessions d’orientació per a estudis posteriors.
 • Portal d’orientació acadèmica unportal.com.
 • Assessorament i acompanyament a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.

Orientació específica sobre estudis posteriors:

 • Jornades de portes obertes a les universitats públiques: es demana a l’alumnat les seves preferències, se sol·licita i facilita l’assistència a les sessions informatives.
 • Adreces d’internet: també se’ls faciliten per tal que puguin accedir a informació més concreta.
 • Ofertes de centres adscrits i universitats privades: es posen a l’abast tríptics, cartells, fulletons…
 • Informació sobre les proves d’accés a les facultats que les requereixen (INEFC, Disseny,…).
 • Orientació específica sobre les carreres universitàries.
 • Orientació específica sobre cicles formatius de grau superior.
 • Informació sobre les dates de preinscripció.
 • Informació sobre les proves específiques per a majors de 20 anys que no tinguin aprovat el 2n curs de batxillerat.
 • Informació de les assignatures vinculades a determinats cicles formatius que donen prioritat per accedir-hi.

Relació acadèmica amb altres països:

En aquest món global, en què els nostres alumnes tindran l’oportunitat, i potser la necessitat, de viatjar per motius personals, educatius o laborals, el coneixement de cultures, llengües, sistemes socials, educatius i econòmics diferents els ha d’ajudar a desenvolupar-se amb seguretat i competència.

 • Intercanvis presencials d’alumnat amb França, Holanda, Alemanya i Italia.
 • Relació amb altres centres estrangers, tant a través de visites mútues com d’intercanvis telemàtics (e-twinning) i videoconferències. Aquests últims cursos ha estat amb: Canadà, Hong-Kong, Holanda, Alemanya, Suècia, Bèlgica, Noruega, Anglaterra, França, Itàlia, Mali, Marroc, Polònia, Suïssa…
 • Participació, durant diversos anys, en programes Comenius.
 • Programa d’intercanvi d’alumnes amb el Québec, amb la Generalitat de Catalunya.
 • Viatges diversos: Tolosa de Llenguadoc, París, Alemanya, Txèquia, Itàlia, Grècia…
 • Grup d’escoles europees YES Event: trobades anuals i tribal conjunt.