EL NOSTRE INSTITUT

Organigrama

És responsable directament de la gestió global de l’institut. Actualment el formen:

Núria Garcia

Directora
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses
Professora de Secundària des del curs 2006-2007
Directora de l’Institut Montserrat des del curs 2016-2017

Jordi Martínez

Cap d’estudis
Professor Superior de Música
Llicenciat en Filosofia i Lletres
Enginyer tècnic Informàtica Sistemes
Enginyer tècnic en Telecomunicacions
Professor de Secundària des del curs 1986-1987
Catedràtic d’ensenyament secundari des del 2008
Cap d’estudis de l’institut Montserrat des del curs 2017-2018

Isabel Valderrábano

Cap d’estudis
Enginyera Industrial
Professora de Secundària des del curs 2006-2007
Cap d’estudis de l’Institut Montserrat des del curs 2016-2017

Noemí Peidro

Coordinadora pedagògica
Llicenciada en Filologia Clàssica
Professora de Secundària des del curs 2003-2004
Coordinadora pedagògica des del 2018-2019

Rafael Bocanegra

Secretari
Llicenciat en Geografia i Història
Professor de Secundària des del curs 1994-1995
Secretari de l’Institut Montserrat des del curs 2011-2012

És l’òrgan legal de participació de tots els estaments (professorat, alumnat, pares i mares, personal d’administració i serveis i personal de la corporació local) en la gestió general del centre.

És l’òrgan col·legiat, format per tot el professorat adscrit a l’Institut.

Són els agrupaments del professorat segons les seves respectives especialitats docents. Els departaments i seminaris s’agrupen en àrees, que són àmbits de planificació pedagògica superior.

És l’agrupament dels caps de departament i seminaris i dels coordinadors.

Presideixen l’equip docent quan actua en funcions de junta d’avaluació del seu grup- classe i en coordinen l’acció tutorial. És la persona més indicada per mantenir una relació continuada amb les famílies. Si voleu conèixer els noms dels tutors/es dels grups aneu a OFERTA EDUCATIVA-ESO o BATXILLERAT-Tutories

Està format pel professorat que té al seu càrrec un mateix grup-classe al llarg d’un curs. Es reuneix periòdicament per fer el seguiment del procés d’aprenentatge.

Hi ha un delegat o delegada i un sotsdelegat o sotsdelegada per cada grup. Els delegats són els representants del grup en el consell de delegats.

Està formada pels representants de l’alumnat escollits per cadascun dels grups.

El personal d’administració i serveis està encarregat de la secretaria, la consergeria i la neteja de l’Institut.