EL NOSTRE INSTITUT

Organigrama

És responsable directament de la gestió global de l’institut. Actualment el formen:

Núria Garcia

Directora
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses
Professora de Secundària des del curs 2006-2007
Directora de l’Institut Montserrat des del curs 2016-2017

Jordi Martínez

Cap d’estudis
Professor Superior de Música
Llicenciat en Filosofia i Lletres
Enginyer tècnic Informàtica Sistemes
Enginyer tècnic en Telecomunicacions
Professor de Secundària des del curs 1986-1987
Catedràtic d’ensenyament secundari des del 2008
Cap d’estudis de l’institut Montserrat des del curs 2017-2018

Isabel Valderrábano

Cap d’estudis
Enginyera Industrial
Professora de Secundària des del curs 2006-2007
Cap d’estudis de l’Institut Montserrat des del curs 2016-2017

Noemí Peidro

Coordinadora pedagògica
Llicenciada en Filologia Clàssica
Professora de Secundària des del curs 2003-2004
Coordinadora pedagògica des del 2018-2019

Rafael Bocanegra

Secretari
Llicenciat en Geografia i Història
Professor de Secundària des del curs 1994-1995
Secretari de l’Institut Montserrat des del curs 2011-2012

És l’òrgan legal de participació de tots els estaments (professorat, alumnat, pares i mares, personal d’administració i serveis i personal de la corporació local) en la gestió general del centre.

És l’òrgan col·legiat, format per tot el professorat adscrit a l’Institut.

Són els agrupaments del professorat segons les seves respectives especialitats docents. Els departaments i seminaris s’agrupen en àrees, que són àmbits de planificació pedagògica superior.

És l’agrupament dels caps de departament i seminaris i dels coordinadors.

Presideixen l’equip docent quan actua en funcions de junta d’avaluació del seu grup- classe i en coordinen l’acció tutorial. És la persona més indicada per mantenir una relació continuada amb les famílies. Si voleu conèixer els noms dels tutors/es dels grups aneu a OFERTA EDUCATIVA-ESO o BATXILLERAT-Tutories

Està format pel professorat que té al seu càrrec un mateix grup-classe al llarg d’un curs. Es reuneix periòdicament per fer el seguiment del procés d’aprenentatge.

Hi ha un delegat o delegada i un sotsdelegat o sotsdelegada per cada grup. Els delegats són els representants del grup en el consell de delegats.

Està formada pels representants de l’alumnat escollits per cadascun dels grups.

El PAS, personal d’administració i serveis, s’encarrega de la secretaria i de la consergeria del centre.