SECRETARIA

Pagament de Matrícula

Curs acadèmic 2019-2020

A l’hora de realitzar la matrícula cal de fer el pagament de l’assegurança escolar, la quota de centre i les activitats:

CURS ACADÈMIC 2019-20 INSTITUT MONTSERRAT1r ESO2r ESO3r ESO4r ESOBATXILLERAT
Assegurança escolar12 €12 €1.20€1.20€1.20€
Quota de centre40 €40 €40 €40 €40 €
Activitats i sortides complementàries obligatòries*50 €50 €50 €35 €
Activitats d’idiomes i adequació informàtica 75 €

Tots aquests pagaments són de quota única i anual. L’ingrés cal fer-lo al compte núm.

ES64 3025 0012 1114 00066581

de la Caixa d’Enginyers, i ha de constar el nom i cognoms de l’alumne/a.
NOTA* Els imports per activitats i sortides complementàries obligatòries d’ESO es regularitzen a final del curs acadèmic en funció de les activitats realitzades