SECRETARIA

Tramitació de títols

Què he de fer per obtenir el títol acadèmic corresponent quan he finalitzat un pla d’estudis?

  • El títol d’ESO està exempt de taxes i el centre el tramitarà d’ofici en acabar el 4t curs.
  • Quant al títol de BATXILLERAT, trobareu les indicacions per sol·licitar-lo, clicant en els botons verds de més avall.