EL NOSTRE INSTITUT

Projecte educatiu

Institut Montserrat_Nomas laboratori

Entenem l’educació com un procés de formació integral de tots els nostres alumnes. Ens proposem d‘anar apropant-los al coneixement i als diversos sabers, i tenim la voluntat d’afavorir la seva inserció en la societat.

El nostre és un dels centres públics més antics de la ciutat de Barcelona. Va néixer com a Institut nacional d’Ensenyament Mitjà l’any 1941, en plena postguerra, sense local ni alumnes. La primera promoció d’alumnes, el curs 1943/44, va ser de setze noies, que estudiaven en un palauet situat al carrer de Balmes cantonada amb la Diagonal. L’any 1948 es va passar a una torre del carrer de Copèrnic, on es van construir les instal·lacions actuals, modificades i ampliades un parell de cops.

Moltes de les dependències de l’institut, ja siguin el jardí excepcional en un centre públic eminentment urbà, com la sala d’actes o la biblioteca, són símbol i testimoni de la nostra voluntat de conservar i renovar contínuament el patrimoni que ens ha estat confiat.

El nostre centre és inclusiu, laic, respectuós amb la pluralitat. Promovem l’erradicació del racisme, la xenofòbia i l’homofòbia i defensem els valors bàsics de la convivència civil i de la societat democràtica, el reconeixement dels drets humans i, en especial, de la llibertat de pensament, el respecte a les minories i el sentiment humanitari. D’acord amb la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya el dia 2 d’octubre de 2014 (DOGC 10/10/14), el nostre centre respecta i fa respectar la diversitat i, en concret, els drets de les persones LGBTI que formen part de la nostra comunitat educativa, per col·laborar a l’erradicació de l’homofòbia, la biofòbia i la transfòbia.

La llengua catalana, llengua pròpia de Catalunya, i d’acord amb la legislació vigent, és la llengua vehicular i habitual en totes les activitats de l’Institut, tant les internes com les de relació i projecció externa.

L’ús prioritari del català no exclou el respecte i l’interès per les altres llengües i cultures del món, en particular, i de manera molt especial, per aquelles que són parlades i utilitzades pels nostres alumnes i les seves famílies, i per les que s’estudien al centre ( anglès, francès i italià)

El centre està compromès amb la recerca, l’educació cultural, científica i humanística, l’aprenentatge de llengües, l’aprenentatge cooperatiu i la incorporació de les eines digitals. La innovació pedagògica esdevé fonamental en la reflexió professional i per a la millora permanent de l’acció educativa.

La interrelació entre els diferents països del nostre àmbit geogràfic, històric, social, cultural o econòmic, requereix del treball conjunt amb centres i institucions de l’estranger, en especial d’àmbit europeu i mediterrani.

En tant que situats en un entorn urbà concret, volem formar-ne part activament, de manera que les activitats ciutadanes, educatives, socials, culturals, lúdiques i esportives organitzades per l’Institut o a l’Institut estiguin obertes a totes aquelles persones i institucions que ho requereixin.

Impulsem el respecte pel medi ambient tant a nivell individual com col·lectiu, promovem la reducció del consum i dels residus mitjançant el reciclatge i la reutilització, conscienciant la comunitat educativa de la problemàtica ambiental actual com ara el canvi climàtic.

L’institut  Montserrat té la voluntat de ser un centre de referència en qualitat educativa, que és garant de la igualtat d’oportunitats per a tothom.

El centre disposa de servei escolar de menjador com a part integrant de l’activitat educativa, activitats extraescolars i serveis d’orientació a l’alumnat i a les famílies.

Institut Montserrat_laboratori